TerugNieuw seizoen, nieuw bestuur Ladies Businessclub RKC WAALWIJK - 01-09-2010

Beste Ladies,

Middels deze nieuwsbrief willen wij, als bestuur van Ladies Businessclub RKC WAALWIJK (LBC), je graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen de LBC voor komend seizoen.

Per 1 juli 2012 zijn wij gestart met een nieuw bestuur. Margo Heeren (voozitter), Jacqueline van der Linden (penningmeester), Manuela Brocken (secretaris), Marion van Vroenhoven (bestuurslid), Josien Broeren (bestuurslid) Joyce van Dongen (bestuurslid).

Even een korte samenvatting van de afgelopen periode;

Tijdens het laatste uitstapje van het vorige seizoen, heeft het toenmalige bestuur te kennen gegeven de functies neer te leggen. Daarom zijn er per 1 juli nieuwe initatieven ontplooid en is er een nieuw bestuur geformeerd. De afgelopen maanden hebben er verschillende vergaderingen en gesprekken plaats gevonden binnen het nieuwe bestuur.

Op 21 augustus j.l. hebben we een leden vergadering gehouden en is een belangrijk punt naar voren gekomen; “Wie is er welkom binnen onze Ladies Businessclub RKC WAALWIJK”.

Dit zijn vrouwen die RKC WAALWIJK een warm hart toedragen. Dat kunnen vrouwen/partners of medewerksters zijn van sponsoren, oud sponsoren, vriendenhome leden, vrouwen uit het spelershome of vrouwen die een eigen bedrijf hebben maar geen sponsor zijn maar wel regelmatig wedstrijden bezoeken en daarbij gebruik maken van de business ruimtes.

“Voor Ladies die een band hebben met RKC WAALWIJK in de ruimste zin van het woord”

Als je lid bent van de Ladies Businessclub, bestaat er de mogelijkheid om via ons e-mail adres toegangskaarten van “B”wedstrijden te bestellen voor € 35,00 per kaartje.

De directie van RKC Waalwijk en de voorzitter van het bestuur van de businessclub heeft dit ook goedgekeurd.

 

Onze visie is dat de Ladies elkaar hierdoor beter leren kennen, waardoor het een extra stimulans is om telkens de wedstrijden te komen bezoeken.

 

De contributie wordt vastgesteld op 90 euro per seizoen.

We willen jullie eraan herinneren dat op onze huidige site de mogelijkheid bestaat om als lid in te loggen. Hier staat te lezen wie de leden allemaal zijn. De gebruiksnaam is je eigen voornaam,  het wachtwoord is terug te vinden op de factuur (factuurnummer) Mocht je nog geen wachtwoord hebben ontvangen of ben je deze kwijt, vraag deze opnieuw op via info@ladiesbusinessclubrkcwaalwijk.nl .

Er staan diverse activiteiten op het programma. Zet de volgende data alvast in je agenda.

26 oktober 2012, 4 november 2012, 16 maart 2013, 11 april 2013 en 30 mei 2013.

Graag zien we je tijdens één van onze activiteiten.

Wij gaan voor een fantastisch seizoen, voor RKC WAALWIJK en de Ladies Businessclub!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ladies Businessclub RKC WAALWIJK

Terug
LADIES BUSINESSCLUB NIEUWS
BANNERS
bannerAdOnlinesport