Stichting Steun RKC

Introductie
In november 2009 werd Stichting Steun RKC in het leven geroepen. In de zwaarste periode in de geschiedenis van RKC Waalwijk rechtte een groep supporters de rug en kwam met een succesvol initiatief: Stichting Steun RKC. Een groep trouwe supporters die middels activiteiten, inzamelingsacties en andere ludieke acties een bijdrage levert aan de inspanningen die de Waalwijkse gemeenschap elk jaar dient te leveren om jaarlijks een fors bedrag bijeen te brengen voor RKC Waalwijk.

Heden
Stichting Steun RKC heeft zich in het verleden ingezet om RKC Waalwijk in leven te houden. In de eerste jaren van zijn bestaan heeft de stichting bijna € 100.000,- ingezameld en hiermee flink bijgedragen aan het in leven houden van de club. In haar huidige positie zet Steun RKC zich in om de sfeer in en rond het stadion te verbeteren.

Voor allen door allen
In november 2013 hebben vertegenwoordigers van RKC Waalwijk, Steun RKC, Supportersvereniging RKC Waalwijk en de OSW de koppen bij elkaar gestoken en gebrainstormd over beleving rondom en tijdens wedstrijden. Er zijn veel ideeën op tafel gekomen en gezamenlijk is besloten de handen ineen te slaan en er alles aan te doen om de club RKC Waalwijk meer beleving te geven in de Langstraat en omgeving. Ook willen we ervoor zorgen dat supporters de mogelijkheid krijgen tot inspraak in fysieke aanpassingen aan het stadion en het opzetten van activiteiten van en vóór RKC Waalwijk. Hierin gaat Steun RKC een centrale rol spelen.


Algemene gegevens
Stichting Steun RKC
Postbus 704
5140 AS WAALWIJK

E: info@steunrkc.nl
I: www.steunrkc.nl

Bestuur:
Willy Adema (voorzitter), Jurgen van Laarhoven (penningmeester), Joris Paijmans (bestuurslid), Bas Brok (bestuurslid)

Eerste aanspreekpunt:
Willy Adema

Steun RKC

www.steunrkc.nl

Stichting Steun RKC heeft zich in het verleden ingezet om RKC Waalwijk in leven te houden. In de eerste jaren van zijn bestaan heeft de stichting bijna € 100.000,- ingezameld en hiermee flink bijgedragen aan het in leven houden van de club. Gelukkig is de financiële situatie van de club nu zodanig dat Steun RKC zich kan richten op een andere vorm van het steunen van RKC. In deze nieuwe rol wil Steun RKC zich inzetten om de sfeer in en rond het stadion te verbeteren.

Contact

Volgende wedstrijd


Willem II


-

RKC Waalwijk

19 December 2017, 20:45
Koning Willem II Stadion, Tilburg

SEIZOENCLUBCARD

2017 - 2018