Disclaimer

Volgende wedstrijd

Het is nog niet bekend wanneer de volgende wedstrijd gespeeld wordt.

Rechten

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op de website van RKC Waalwijk berusten bij RKC Waalwijk B.V. Alle rechten van clubnamen en -logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RKC Waalwijk informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de website van RKC Waalwijk is toegestaan. Bij voorkeur met de URL http://www.rkcwaalwijk.nl.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u RKC Waalwijk B.V. een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de RKC Waalwijk B.V. en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat daarvoor enige tegenprestatie verschuldigd is.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. RKC Waalwijk aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid indien u dit toch doet.

RKC Waalwijk neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en gebruikt daarbij bronnen die betrouwbaar geacht worden. Ondanks dit gegeven kan RKC Waalwijk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

RKC Waalwijk beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

RKC Waalwijk kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail stuurt aan RKC Waalwijk kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. RKC Waalwijk adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail te sturen.

Volgende wedstrijd

Het is nog niet bekend wanneer de volgende wedstrijd gespeeld wordt.

Er is nog zoveel meer! Ontdek hier wat interessant is voor jou.