Maatschappelijk

Een bijdrage leveren aan een sociaal sterke samenleving is geen keuze die RKC Waalwijk maakt, maar zit verankerd in onze cultuur. We zijn ons ervan bewust dat de status van een betaald voetbal organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

De club bevindt zich in de positie – en is daarmee trots – een positieve invloed te kunnen uitoefenen op het welzijn van de maatschappij. Met tal van projecten en programma’s toont RKC Waalwijk, via Stichting Samen RKC de maatschappelijke betrokkenheid.

Samen RKC

Samen RKC wil via sport en bewegen een verandering in gang zetten. Sport is namelijk een universele taal, ongeacht je achtergrond, cultuur of beperking. Sport creëert verbondenheid, beïnvloed levensvaardigheden op een positieve wijze en geeft een gevoel van trots mee!

Wij willen alle inwoners van regio de Langstraat de ruimte bieden om in beweging te komen en te blijven. Dit doen we samen met lokale overheden, maatschappelijke organisaties, sportclubs en het bedrijfsleven.