Disclaimer

rkcwaalwijk.nl is de officiële website van BVO RKC Waalwijk BV (“RKC Waalwijk”). De informatie die op rkcwaalwijk.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op en verband houdende met de informatie op rkcwaalwijk.nl, komen toe aan RKC Waalwijk. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RKC Waalwijk. RKC Waalwijk is een geregistreerd merk van RKC Waalwijk BV.

RKC Waalwijk spant zich in om juiste en volledige informatie op haar website te plaatsen, maar kan op dat punt geen garanties geven. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. RKC Waalwijk is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op rkcwaalwijk.nl.

Bij de samenstelling van rkcwaalwijk.nl is onder meer gebruik gemaakt van eerder verschenen materiaal over RKC Waalwijk. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland. De door RKC Waalwijk verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door RKC Waalwijk gepubliceerde Privacyverklaring gebruikt.