De maatschappelijke impact van het betaald voetbal

Betaald voetbal is niet ‘maar een spelletje’, het speelt een belangrijke rol in het leven van miljoenen mensen in Nederland. Hoeveel impact het op de maatschappij heeft, is in opdracht van de KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie in kaart gebracht door PwC, een gerenommeerd en internationaal accountants- en belastingadviseurskantoor.

Voor RKC Waalwijk is een bijdrage leveren aan een sociaal sterke samenleving geen keuze, het zit dit verankerd in onze cultuur. De Geelblauwen zijn zich al jaren bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die een betaald voetbalorganisatie met zich meebrengt. Met tal van projecten en programma’s maakt RKC Waalwijk – via Stichting Samen RKC – impact bij jong & oud.

De belangrijkste pijlers uit het onderzoek van PwC zijn:

Verbinding

Van de ondervraagden vindt 65% dat het betaald voetbal een positieve bijdrage levert aan hun sociale netwerk. Verbinding is daarmee de grootste intrinsieke kracht van voetbal. Voetbal verbindt supporters, bedrijven, vrijwilligers en voetballiefhebbers op alle mogelijke plekken in de samenleving. Verbinding is één van de kernwaarden van RKC Waalwijk en Samen RKC, deze bouwsteen wordt dan ook dagelijks nagestreefd en gecontinueerd. Verbondenheid met de regio, maar vooral met elkaar, vindt je terug in al onze programma’s, projecten en activiteiten. De RKC Waalwijk Derby Cup, de RKC SchoolBattle, Samen RKC Wijkgericht, het één-tweetje en G-RKC zijn enkele voorbeelden waarin contact met elkaar en met de club centraal staan.

Welzijn

Jaarlijks doen 283.299 deelnemers mee aan sociaal maatschappelijke projecten en besteedt een voetballiefhebber gemiddeld elf uur per week aan betaald voetbal. Daarmee wordt geconcludeerd dat betaald voetbal een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Een gezonde en vitale leefstijl stimuleren zie je terug in zowel Scoren voor Gezondheid als ook bij de RKC Waalwijk OldStars. Welzijn is echter meer dan bewust gezonde voedingskeuzes maken, het is ook meer bewegen en sociale contacten. Samen RKC zal aankomend seizoen dan ook starten met Football Memories, een project waarin (eenzame) ouderen samen voetbalherinneringen kunnen ophalen in het Mandemakers Stadion.

Educatie

Voetbal heeft een vormende impact op kinderen en volwassenen. Door middel van verschillende educatieve projecten worden meerdere doelgroepen positieve levensvaardigheden meegegeven. Dit doen we door onderwerpen als respect, pesten en (anti)discriminatie bespreekbaar te maken in de klas via het project Ieder1Gelijk, maar ook leesvaardigheid te bevorderen met Scoor een Boek! en financiële bewustwording tijdens de Week van Geld. Binnen al deze projecten worden herkenbare voorbeelden vanuit het betaald voetbal gebruikt.

Duurzaamheid

Van de BVO’s heeft 36% momenteel een concreet duurzaamheidsbeleid. RKC Waalwijk is zich bewust van het belang van duurzaamheid. Middels afvalscheiding op de werkvloer en het duurzamer maken van het Mandemakers Stadion, via onder andere het gebruik van LED-verlichting in en om het stadionterrein.

Economie

Tot slot is uit het onderzoek gebleken dat er rondom BVO’s 12.557 zakelijke contacten plaatsvinden, een stijging van 19% ten opzichte van 2015. RKC Waalwijk heeft het verbinden van ondernemers en gezamenlijk business genereren hoog in het vaandel staan. Daarnaast start RKC Waalwijk het nieuwe seizoen met een ontwikkelingstraject voor jongeren uit het speciaal voortgezet onderwijs, die aan het begin staan van de arbeidsmarkt. We stimuleren de jongeren naar een gezonde en actieve leefstijl, waarbij de focus ligt op de doorstroom naar een externe stageplek en uitstromend naar een passende werkplek of dagbesteding.

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies uit het rapport De maatschappelijke impact van het betaald voetbal zijn:

  •  Het betaald voetbal bindt 8,2 miljoen liefhebbers door alle lagen van de bevolking heen.
  •  Het betaald voetbal levert de Nederlandse economie 2,03 miljard euro op.
  •  De interesse in betaald voetbal is enorm. Gemiddeld besteedt de voetballiefhebber er 11 uur per week aan. Dat is 26% van de vrije tijd.
  •  Clubs in het betaald voetbal helpen via MVO-projecten jaarlijks 283.299 mensen verder op het gebied van gezondheid, werk of onderwijs.
  •  Betaald voetbal organisaties (BVO’s) hebben juist in hun regio een zakelijke en maatschappelijke functie in het verbinden. In totaal zijn er 12.557 zakelijke en maatschappelijke bedrijven en organisaties actief in het betaald voetbal.

De conclusies van het onderzoek van PwC versterken onze missie om de maatschappelijke betrokkenheid van de club de komende jaren nog meer te intensiveren. Meer informatie over alle maatschappelijke activiteiten?